Wat is Reprorecht?

Reprorecht is een vergoeding die organisaties moeten betalen voor het kopiëren van onder andere content uit kranten, boeken en tijdschriften. De reden dat bedrijven een bedrag moeten betalen is omdat deze publicaties beschermd zijn door het Auteursrecht. Het Auteursrecht houdt in dat schrijvers, uitgevers en fotografen recht op een reproductie vergoeding hebben als hun werk gekopieerd wordt.

Wie betaalt Reprorecht?

Organisaties die een kopieerapparaat hebben staan ontvangen een factuur voor een Reprorecht vergoeding van de Stichting Reprorecht. Vervolgens verdeelt de stichting jaarlijks de opbrengsten onder de makers van de publicaties.

Geen repro vergoeding betalen

Bedrijven die geen kopieerapparaat hebben en ZZP-ers hoeven geen Reprorecht te voldoen. Ook kan het zijn dat een maker afstand doet van het recht op een repro vergoeding. Dan hoeft er dus niets te worden betaald. Tevens komt het voor dat organisaties rechtstreeks met de makers een afspraak maken en bijvoorbeeld de reproductie vergoeding rechtstreeks aan hen afdragen.

De kosten

De hoogte van de kosten van de vergoeding hangt af van meerdere factoren. Onder andere van de branche waarin de organisatie werkzaam is en het aantal medewerkers. De kosten beginnen bij ongeveer € 17,- per jaar. Op de website van Stichting Reprorecht is een vergoedingenoverzicht opgenomen en is meer input te vinden over de opbouw van de factuur.

Over Stichting Reprorecht

De vertegenwoordigers van de schrijvers van onder andere kranten, boeken en tijdschriften vormen samen het bestuur van Stichting Reprorecht. Het bestuur stelt de statuten van de stichting vast. Het bedrijf Cedar B.V. voert de werkzaamheden vervolgens uit. Cedar is een centrum voor dienstverlening met betrekking tot Auteurs- en aanverwante rechten. Deze organisatie maakt zich sterk voor de belangen van auteursrechthebbenden. Het college van toezicht Auteursrecht ziet er op toe dat de taken goed uitgevoerd worden. Zowel stichting Reprorecht als Cedar hebben geen winstoogmerk.

No tags for this post.

B2B infos

Comments are closed.